Affärsidé

En modern låssmed i dag levererar och installerar en komplett modern säkerhetslösning. I den ingår ofta elektriska lås, passersystem inbrottslarm och kameraövervakning. Kultursmide har specialiserat sig på att bevara de gamla låsen. Att tillverka kanske bara ett lås, men helt efter kundens behov och önskemål.

Min affärsidé är att reparera, renovera och även smida nya lås och nycklar efter gamla förlagor. Jag  ombesörjer även installation.

IMG_1175